Pro rodiče

Už teď se na Vaše děti moc těšíme. Chceme být „rodinnou“ školou, kde se budeme všichni znát a kde budou rodiče na půdě školy vždy vítáni. Rodiče chápeme jako partnery a uvítáme jejich podporu. Těšíme se na vzájemnou spolupráci, na společné akce, ale i na rozzářené oči Vašich dětí, které budou do školy chodit beze strachu. Budeme se snažit, aby učení nebyla otrava, protože i my nesnášíme nudu. Vítáme zvídavé děti, které baví zkoumat, a rodiče, kteří pro své děti hledají individuální přístup - ten je jedním z hlavních přínosů našeho projektu. Každé dítě si zaslouží, aby bylo posuzováno jako osobnost, ne srovnáváním s druhými.

Nejsme „spádovou“ školou, přihlášení dětí do naší školy je tedy volbou rodičů. Škola je primárně určena pro běžné děti, ale rádi přijmeme i pár žáků s podpůrnými opatřeními a děti nadané. Jako všechny školy podléháme kontrole MŠMT a ČŠI. To znamená, že musíme děti naučit stejné učivo jako učitelé v tradičních školách, ale díky našemu školnímu vzdělávacímu programu jinými metodami. Nabízíme též individuální (domácí) vzdělávání. Křesťanská výuka probíhá v rámci nepovinného předmětu Biblická pátrání, rodiče se mohou rozhodnout, jestli své dítě chtějí přihlásit. Zde se děti seznámí m. j. s výsledky vědeckého zkoumání Bible.

Jedním z našich cílů je snaha vytvořit komunitu nadšených rodičů, kteří budou souznít s děním ve škole (a naopak), budou se setkávat na školních akcích a podílet se s námi na vytváření společného díla. Máme radost z toho, že už se taková skupina rodičů tvoří a děkujeme Vám za všechny Vaše nápady a milá slova.

 

Podívejte se také na infromace k ZÁPISU nových žáků.