Metody práce

 • Žáci se podílí na volbě tématu, na kterém budou pracovat. Tvoří si portfolia se svými poznatky. Učebnice je jen jedním z prostředků.
 • Dítě si může vybrat pracovní koutek a zda bude pracovat samostatně nebo ve skupině.
 • Rádi se učíme hrou, diskuzí nad řešením, preferujeme činnostní učení.
 • Využíváme různé pomůcky, hry, obrázky, kartičky, kostky, modely apod.
 • Snažíme se jednotlivá témata propojovat napříč předměty.
 • Ctíme období učení a objevování a období zkoušení, nestresujeme nečekanými testy.
 • Používáme slovní a bodové hodnocení, protože má lepší vypovídací hodnotu než známky. Hodnotíme také snahu a individuální pokroky každého dítěte. 
 • Chyba pro nás není selháním, ale pozitivní cestou procesu učení.
 • Pracujeme ve věkově smíšených skupinách, vedeme děti k vzájemné toleranci a respektu.
 • Rádi se učíme venku, velké přestávky trávíme na zahradě.
 • Praktická výuka skrze plánovanou permakulturní zahradu s bylinkami, zeleninou, jedlými plody a rostlinami přitahujícími motýly. (smyslové objevování)

  Odkud čerpáme
 • z pedagogiky M. Montessori
 • J. A. Komenského
 • Jenského plánu P. Petersena
 • Integrované tematické výuky S. Kovalikové a mozkově kompatibilního učení
 • z prověřené školní vzdělávací koncepce školy Archa v Petroupimi