Kontakt

Církevní základní škola mistra Jana Husa
IČO: 088 89 872
datová schránka: wxaiwqb

Wintrova 747
269 01 Rakovník

Mgr. Ivana Cabrnochová, ředitelka

tel.: 777 759 651, 724 040 285
skola@skolamjh.cz
číslo účtu.: 1032570926/5500 

Account holder: Církevní základní škola mistra Jana Husa
Address: Wintrova 747, 269 01 Rakovník, Czech Republic

Zřizovatelem školy je Pražská diecéze Církve československé husitské, V Tišině 3, 160 00 Praha 6, IČO: 690 59 632