Ponožkový den - Downův syndrom

22. 03. 2023 | Kategorie: Akce školy
Naše děti navštívily klienty o.p.s. Ráček

Downům syndrom je genetická porucha. Je způsobena tím, že takto postižený člověk má místo dvou chromozomů na 21. pozici tři. A protože tyto chromozomy připomínají pruhované ponožky, proto se dni Downova syndromu říká ponožkový den. 

Lidé s Downovým syndromem jsou mimořádně přátelští a kontaktní. Negativem jejich postižení jsou rozsáhlé potíže a poškození spojené např. se srdcem, cévami, zrakem a sluchem. Pojí se s ním i různá forma mentální retardace. 

Naše děti dne 21. 3. navštívily klienty rakovnického o.p.s. Ráček, což je denní stacionář pro lidi s hendikepem. Vedení společnosti nás pozvalo, abychom jejich klientům zazpívali a zarecitovali. Také jsme jim předali drobné dárky - mj. obrázky ponožek na špelích. 

V rámci dne Downova syndromu si připomínáme lásku, respekt a pomocnou ruku pro každého člověka. Také jsme s dětmi mluvili o nutnosti genetického screeningu v průběhu těhotenství a lékařského dohledu během ranného dětství. V rámci této prevence lze syndrom včas odhalit a některé průvodní jevy operativně řešit.