Přijďte na jarní slavnosti 13. 5.!

Přijďte na jarní slavnosti 13. 5.!
05. 05. 2024

Milí tátové, milé maminky, vážení sousedé, v březnu a dubnu se v ZŠ mistra Jana Husa ve Wintrově ulici 747 v Rakovníku uskutečnilo několik termínů dne otevřených dveří se školou nanečisto a následně pak zápisy do přípravného ročníku a do základní školy. Máme skutečně velkou radost z toho, kolik dětí s rodiči dorazilo. Naši žáci a žákyně připravili symbolické klíče, které dostali všichni zapsaní předškoláci. Pozor, neztratit! Až se v září sejdeme před naší budovou při zahájení školního roku, odemknou si jím bránu k vědění.

I nadále však máme volná místa – přijímáme předškoláky do přípravky, prvňáky bez ohledu na spádovost (nerozlišujeme obyvatele Rakovníka i jiných obcí) a akceptujeme také přestupy pro žáky 2.–4. třídy. Jsme škola rodinného typu – nejsou tu stovky dětí, ale pouhé desítky. Máme velmi malý počet dětí ve třídě, díky čemuž mají učitel i asistenti dostatek času na vysvětlení učiva. Pro každého žáka připravujeme s ohledem na jeho specifika individuální studijní plán. Pracujeme ve věkově smíšených skupinách a vedeme děti ke vzájemné toleranci. Používáme prvky montessori výuky. Pokud potřebujete radu nebo pokud byste chtěli dorazit na dodatečný zápis, zavolejte ředitelce Ivaně Cabrnochové na číslo 724 040 285 a domluvte se na individuální návštěvě. Těšíme se na vás!

Zapište si, prosím, datum pondělí 13. května od 15 hodin. Ten den se u nás uskuteční jarní slavnosti Základní školy mistra Jana Husa v Rakovníku. Jako každý rok proběhnou tvůrčí dílničky a děti vystoupí se svým programem. Užijeme si klidné a veselé odpoledne na naší školní zahrádce. Zveme nejen rodiče našich žáků a žákyň, předškoláky a jejich rodiny, ale i sousedy a přátele školy. Akce je určena pro širokou veřejnost a budeme rádi, když dorazíte v co nejhojnějším počtu. 

Těším se s vámi na shledanou v naší škole. Ivana Cabrnochová, ředitelka ZŠ mistra Jana Husa v Rakovníku.