Únor 2023

Únor 2023
03. 02. 2023

Informace o akcích, které se u nás odehrály a co nového chystáme na další týdny.

Milí sousedé, Základní škola mistra Jana Husa v rakovnické Wintrově ulici 747 a její ředitelka Ivana Cabrnochová vás zdraví! Co chystáme a co jsme dělali v posledních týdnech?

Předně chci pozvat rodiče předškoláků na dny otevřených dvěří v naší škole. Zváni jsou i maminky a tatínkové, jejichž děti už chodí do některé „velké“ školy, zde nejsou spokojené a proto rodiny hledají alternativu. Možná ji najdete právě u nás. Dny otevřených dveří se „školou nanečisto“ proběhnou ve dnech 23. 2. a 23. 3. vždy od 15 do 17 hodin. Pokud se vám tyto termíny nehodí, zavolejte na 724 040 285 a domluvíme se individuálně.

V čem je naše škola unikátní? Vynikáme především individuálním respektujícím přístupem a velmi malým počtem dětí ve třídě. Čerpáme z pedagogiky M. Montessori, Jenského plánu P. Petersena a Integrované tematické výuky S. Kovalikové. Dítě si může vybrat pracovní koutek a zda bude pracovat samostatně nebo ve skupině. Rádi se učíme hrou, diskuzí nad řešením, preferujeme činnostní učení. Snažíme se jednotlivá témata propojovat napříč předměty. Používáme slovní hodnocení, protože má lepší vypovídací hodnotu než známky. Hodnotíme také snahu a individuální pokroky každého dítěte. Pracujeme ve věkově smíšených skupinách, vedeme děti k vzájemné toleranci a respektu. Rádi se učíme venku, velké přestávky trávíme na zahradě. Působíme v nádherné budově – nově zrekonstruované prvorepublikové vile na nároží ulic Wintrova a Mánesova. Ve škole máme špičkové vybavení včetně velké interaktivní tabule. Máme vzdělané učitele, např. angličtinu u nás už od první třídy učí paní učitelka Denisa Porritt, která prožila větší část svého života ve Velké Británii a vystudovala zde střední školu, dále přírodní vědy a učitelství na Brookes University Oxford. Dana Vaněčková u nás rozvíjí individuální přístup k dítěti, přičemž každé má svůj propracovaný studijní plán. Ti rychlejší mají možnost učit se z náplně dalších ročníků, přičemž úroveň náročnosti si stanovují samy děti.

V posledních týdnech jsme se především soustředili na přípravu na masopust. Děti se dozvěděly vše důležité o této tradici a připravily si nádherné veselé masky. V lednu jsme chodili bruslit, v únoru jsme pravidelně plavali. Tématem měsíce byly zimní sporty a olympiáda. Žákyně a žáci z Wintrovky si povídali o sjezdovém i běžkařském lyžování, snowboardingu, saních, bobech, rychlobruslení, hokeji a nezapomněli ani na biatlon.

Přeji vám hezké jaro a těším se na vás.
Ivana Cabrnochová, ředitelka ZŠ mistra Jana Husa v Rakovníku